PROFESIONALITA

SPOLEHLIVOST

FLEXIBILITA

MODERNÍ TECHNOLOGIE

K výkonu služby využíváme technologie, které posouvají strážní služby na vyšší úroveň. Jedná se především o pokročilý kamerový systém nebo kontrolní obchůzkový systém KOSguard. KOSguard je přesná a nekompromisní dokumentace obchůzkových údajů prostřednictvím elektronického systému. Systém využívá odolné kontaktní čipy iButton jako kontrolní body či osobní čipy strážných, které jsou načítány do obchůzkového snímače KOS. Klient má pak detailní přehled o obchůzkách a dalších činnostech strážného ve výkonu služby. Evidence kontroly strážných pak dokáže v budoucnu zamezit nepříjemným dohadům.

REPORT

Domluva na zasílání pravidelných reportů formou e-mailových zpráv je v naší společnosti samozřejmostí. Strážný tak dává zákazníkovi informace o bezpečnostní situaci v jeho objektu. Obsah zasílaných informací a jejich četnost je vždy na individuální domluvě dle potřeb klienta.

INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTI NA MÍRU

S každým klientem před převzetím služby na novém objektu připravíme plán zohledňující bezpečnostní rizika a provozní potřeby objektu. Každý objekt je totiž specifický svým provozem, bezpečnostním vybavením, velikostí atd. Jedná se o nezbytný krok, protože teprve potom může být nastaveno systematické a prvotřídní střežení objektu přesně dle představ klienta.

PROŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCI

Dbáme na to, aby naši pracovníci odváděli skvělou službu. K tomu jim naše společnost dopomáhá hloubkovým vstupním školením zaměřeným na tyto oblasti:

  • školení v oblasti práva v komerční bezpečnosti
  • obsluha bezpečnostních technologií
  • řešení mimořádných situací

PRAVIDELNÁ KONTROLA KVALITY

Vedoucí pracovník provádí pravidelně kontrolu našich strážných. Při těchto kontrolách se zaměřujeme primárně na:

  •  Znalost obsahu metodiky ostrahy
  •  Schopnost jednat při mimořádných událostech
  •  kvalita uniformy a vybavení
  • vedení požadované evidence a dokumentace znalost BOZP a PO

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Na veškerou činnost prováděnou našimi zaměstnanci je firma Aviant security s.r.o. pojištěna u renomovaného pojišťovacího partnera a to v tomto rozsahu:

  • Škody z nedbalosti způsobené v souvislosti s výkonem bezpečnostních služeb: pojištěno do výše 20.000.000 Kč
  • Škody na věcech převzatých za účelem provedení objednané činnosti. Pojištěno do výše 3.000.000,- Kč